Elektroniczny system wózkowy

E-LINER

E-LINER to wózek z elektrycznym wspomaganiem rozwijania liny. Siła rozwijania zależna jest od potrzeb, więc nie ma strat energii.

Siła rozwijania 3.5 kN
Lina nośna 18 - 22 mm
Prędkość rozwijania 0-2 m/s
Obciążenie robocze 50 kN

Elektroniczny system wózkowy

E-LINER to wózek z elektrycznym wspomaganiem rozwijania liny. Siła rozwijania zależna jest od potrzeb, więc nie ma strat energii.

Wózek E-LINER łączy wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu kolejek linowych z zaawansowaną wiedzą elektroniczną. W odróżnieniu od wózków innych producentów, E-LINER zasilany jest przez niewrażliwe na temperaturę kondensatory wysokiego napięcia, ładowane podczas zrywki ładunku. Oddzielnie zaprojektowany zacisk liny pracuje wydajnie, nie powodując nadmiernego zużycia liny nośnej czy napędowej. Osłona wylotu liny ma smukłą konstrukcję, ale pozwala na delikatny i bezpieczny uścisk liny.

EL30-1

W połączeniu z systemem MOUNTY 3000, EL30-1 jest idealnym wózkiem do trzebieży. Cichy, wydajny i oszczędny – to najlepsze określenia dla EL30-1. Instalujesz – włączasz – pracujesz – wyłączasz. Tak wygląda typowy cykl pracy EL30-1.

EL50-1

EL50-1 to idealny wózek na trzebieże i zręby. Silne wspomaganie wyciągania liny działą wydajne nawet na dużych długościach liny i odciąża pracę zrywkarza. Bez wymiany baterii, bez wlewania paliwa, bez hałasu silnika.

 • Do zrywki w górę i w dół stoku
 • Bez zmiany baterii
 • Bez hałasu silnika
 • Niskie koszty obsługi
 • Bez zużycia paliwa
 • Niskie napięcie, brak ryzyka porażeń
 • Ładowanie podczas zrywki

Zdalne sterowanie

 • Pilot z wyœwietlaczem
 • Niska masa przy du¿ej ¿ywotnoœci baterii
 • Umo¿liwia dostêp do wsystkich ustawieñ
 • Diagnostyka b³êdów oraz parametrów pracy silnika i uk³adu hydraulicznego na wyœwietlaczu
 • Powiadomienie o czêstotliwoœci radiowej i sile sygna³u
 • Uniwersalne dla wszystkich urz¹dzeñ Konrad z KFS 16

E-LINER

Cechy

E-LINER

Dane techniczne

Informacje ogólne

  EL30-1EL50-1
Masa 590 kg ¹)750 kg ¹)
Obciążenie robocze 40 kN50 kN
Max. siła rozwijania 2,5 kN3,5 kN
Max. prędkość rozwijania 2 m/s
Średnica liny nośnej Ø18 - 22 mm
Średnica liny napędowej Ø10 - 12 mmØ11 - 14 mm
Zdalne sterowanie KFS-16, KFS-20

Układ elektryczny

Kondensator 60 V DC (max. 64 V DC)
Akumulatory 24 V DC
Rodzaj baterii 20 Ah (LiFePO4)

Układ hydrauliczny

Pompa hydrauliczna Pompa osiowo-tłoczkowa, obieg otwarty
Max. ciśnienie robocze 210 bar
Pojemność układu hydr. 10 l12 l

1) Masa bez akcesoriów; bez paliwa

Wyposażenie opcjonalne: Oprócz wyposażenia standardowego dostępna jest również szeroka gama wyposażenia opcjonalnego. Więcej informacji na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego można uzyskać u dystrybutora firmy KONRAD

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i ulepszeń